Sjötransporter över hela världen

Sjötransporter kan i många fall vara ett bättre alternativ till långa vägtransporter när det gäller ekonomi såväl som miljö. Begoma erbjuder dörr-dörr-lösningar med 45-fots containrar över hela världen och vi fraktar både stora och små godsvolymer.

Vi har väletablerade samarbeten med många rederier vilket ger oss möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga priser och effektiv hantering av transporter till sjöss.

Är du intresserad av att se om dina nuvarande transportlösningar kan flyttas över till sjöss? Kontakta oss på Begoma för en analys.

Frakt till England, Spanien & Portugal

Att undvika långa vägtransporter kan vara en av intresse för många, men kanske framförallt för virkes- och pappersindustrin på destinationer som Spanien, Portugal och England.

Begoma kan erbjuda helhetslösningar där vi ställer ut en container som lastas på plats, men vi kan också erbjuda lösningar där vi hämtar godset med lastbil om det saknas möjlighet till containerlastning. Samma sak gäller vid leverans. Beroende på lossningsmöjligheterna på plats kan vi leverera godset i container eller med lastbil.

Kompetens att vara mellanhand

Begoma erbjuder insamling av delpartier i Sverige, mellanlagring, utskeppning och distribution på destinationsorten. Vi är din mellanhand för kontakten med både kunder och leverantörer.

Anders Olsson

Anders Olsson

Operations Manager
Mark Johnstone

Mark Johnstone

Sales Representative