Sjötransport i hela världen

Vi erbjuder sjötransporter i hela världen och vi fraktar såväl stora som små godsvolymer. Väletablerade samarbeten med många rederier ger oss möjlighet att erbjuda såväl konkurrenskraftiga priser som effektiv hantering av transporter till sjöss.

Vi erbjuder dörr-dörr-lösningar inom Europa med 45-fots container som lastar lika mycket som en trailer. Upplägget gör att långa vägtransporter kan undvikas till gagn för både ekonomi och miljö.

Frakt till England, Spanien & Portugal

Metoden där man undviker långa vägtransporter är särskilt intressant för virkes- och pappersindustrin på destinationer som Spanien, Portugal och England. Vi kan erbjuda en helhetslösning som innebär att vi antingen ställer ut en container som lastas på plats, eller att vi först hämtar in godset med lastbil om möjlighet till containerlastning saknas. På samma sätt kan vi antingen leverera godset i container eller med lastbil, beroende på lossningsmöjligheterna på plats.

Din mellanhand för kontakter

Vi erbjuder insamling av delpartier i Sverige, mellanlagring samt utskeppning och distribution på destinationsorten. Vi har kompetens att vara Din mellanhand för kontakter med både kunder och leverantörer.

Anders Olsson

Anders Olsson

Operations Manager

Anders har en gedigen utbildning inom internationella transporter och spedition. Han har 10 års erfarenhet av branschen och gillar när transporten blir en utmaning.
– Det är roligt när transporterna är invecklade, då lär man sig alltid något nytt, säger Anders som är noggrann, positiv och ihärdig och inte ger sig i första taget.
Han började på vårt göteborgskontor 2017. Innan dess var han i flera år anställd på Bulkcon Transport, som hanterar 20-fots intermodala tankcontainers. Där ansvarade han för importen inom Europa med stort fokus på just-in-time-lastning och -lossning. Han har även jobbat med tredjepartslogistik samt med sjö- och vägtransport på Unitrans.
Anders ansvarar för några av våra större konton inom sjö- och flygfrakt samt för Irantrafiken, både import och export. Som alla våra speditörer har han ett resultatansvar men fria tyglar att ta fram de bästa transportlösningarna för kunden.
– Det är väldigt givande att gå från första kundkontakten med priskoll och val av rutt/transportsätt, för att sedan hantera hela transporten så att kunden blir nöjd i slutändan, säger Anders, som på fritiden gillar att spela badminton. För extra vardagsmotion cyklar han mellan kontoret i Sisjön och radhuset i Mölnlycke, där han bor med sin fru och deras två barn.

Beyhas Kurdali

Beyhas Kurdali

Operations Manager, Team Leader
Mark Johnstone

Mark Johnstone

Sales Representative