Sjötransport i hela världen

Vi erbjuder sjötransporter i hela världen och vi fraktar såväl stora som små godsvolymer. Väletablerade samarbeten med många rederier ger oss möjlighet att erbjuda såväl konkurrenskraftiga priser som effektiv hantering av transporter till sjöss.

Vi erbjuder dörr-dörr-lösningar inom Europa med 45-fots container som lastar lika mycket som en trailer. Upplägget gör att långa vägtransporter kan undvikas till gagn för både ekonomi och miljö.

Frakt till England, Spanien & Portugal

Metoden där man undviker långa vägtransporter är särskilt intressant för virkes- och pappersindustrin på destinationer som Spanien, Portugal och England. Vi kan erbjuda en helhetslösning som innebär att vi antingen ställer ut en container som lastas på plats, eller att vi först hämtar in godset med lastbil om möjlighet till containerlastning saknas. På samma sätt kan vi antingen leverera godset i container eller med lastbil, beroende på lossningsmöjligheterna på plats.

Din mellanhand för kontakter

Vi erbjuder insamling av delpartier i Sverige, mellanlagring samt utskeppning och distribution på destinationsorten. Vi har kompetens att vara Din mellanhand för kontakter med både kunder och leverantörer.

Anders Olsson

Anders Olsson

Operations Manager
Mark Johnstone

Mark Johnstone

Sales Representative