Projekt- och specialtransporter över hela världen

2016 förvärvade Begoma företaget C.M.A Scandinavia AB, som har stor kunskap och erfarenhet av projekttransporter över hela världen. Erfarenheten från C.M.A kombinerat med Begomas styrka och övriga trafik – gör Begoma till en bra samarbetspartner vad gäller projekt- och specialtransporter.

Många av våra uppdrag sker helt utanför Sveriges gränser. Genom en kombination av olika transportmedel löser vi alla typer av uppdrag på ett effektivt och smidigt sätt. Ambitionen är att vara med i projektering och planering redan från början. Vår mångåriga erfarenhet av specialtransporter kommer då väl till pass.

Vi har bland annat transporterat generatorer, tankar och annan utrustning över hela världen som är både för tungt eller för stort för att kunna transporteras på vanligt sätt.

I samband med detta erbjuder vi:

  • Budgetering
  • Transportplanering
  • Befraktning
  • Leveransbevakning
  • Rådgivning vid tullfrågor
  • Kunskap om leveransvillkor

 

Anders Olsson

Anders Olsson

Operations Manager

Anders har en gedigen utbildning inom internationella transporter och spedition. Han har 10 års erfarenhet av branschen och gillar när transporten blir en utmaning.
– Det är roligt när transporterna är invecklade, då lär man sig alltid något nytt, säger Anders som är noggrann, positiv och ihärdig och inte ger sig i första taget.
Han började på vårt göteborgskontor 2017. Innan dess var han i flera år anställd på Bulkcon Transport, som hanterar 20-fots intermodala tankcontainers. Där ansvarade han för importen inom Europa med stort fokus på just-in-time-lastning och -lossning. Han har även jobbat med tredjepartslogistik samt med sjö- och vägtransport på Unitrans.
Anders ansvarar för några av våra större konton inom sjö- och flygfrakt samt för Irantrafiken, både import och export. Som alla våra speditörer har han ett resultatansvar men fria tyglar att ta fram de bästa transportlösningarna för kunden.
– Det är väldigt givande att gå från första kundkontakten med priskoll och val av rutt/transportsätt, för att sedan hantera hela transporten så att kunden blir nöjd i slutändan, säger Anders, som på fritiden gillar att spela badminton. För extra vardagsmotion cyklar han mellan kontoret i Sisjön och radhuset i Mölnlycke, där han bor med sin fru och deras två barn.

Mark Johnstone

Mark Johnstone

Sales Representative
Mats Ivarsson

Mats Ivarsson

Operations Manager