Inrikestransporter

För vägtransport inrikes kan vi erbjuda både inhämtning och distribution av gods i hela Sverige, där hjärtat i verksamheten är godsterminalen i Höör, i Skåne. Vi erbjuder inrikestransporter av både del- och helpartier.

Utrikestransporter

Vi erbjuder vägtransporter till och från alla länder i Europa och kan erbjuda såväl stor kapacitet som konkurrenskraftiga priser. Vi har flera hundra transporter per vecka till de flesta länder i Europa, Iran, Kaukasus och Mellanöstern.

Vi har ett femtiotal egna lastbilstrailers som går i en linjetrafik för styckegods mellan Skandinavien och Tyskland, Schweiz, Italien, Polen, Tjeckien och Iran. För hel- och dellaster arbetar vi med ett brett nätverk av kvalitetskontrollerade underleverantörer och med moderna informationssystem vilket säkerställer en hög kvalitet i hela transportkedjan.

Linjetrafik till Europa och Iran

Vi har linjetrafik med dagliga avgångar mellan Sverige och Tyskland, Italien, Schweiz, Tjeckien, Polen och Iran. Transport bedrivs i egen regi och med cirka 70 egna ekipage.

Vår terminal ligger i Höör i Skåne, där omlastning och mellanlagring sker. Vi har ett välutvecklat nätverk med samarbetspartners i Sverige och i respektive destinationsland, vilket säkerställer snabb, effektiv och säker godshantering. Vi har moderna spårningssystem som gör att vi alltid kan hålla såväl avsändare som mottagare informerade och uppdaterade om var godset befinner sig. Vi ser till att ditt gods kommer fram säkert och tryggt!

Erik Malmberg

Erik Malmberg

Traffic Director

Beräkna pris och boka frakt direkt

Sök pris för vägtransport och boka direkt. Du kan söka för frakter till och från Sverige och cirka 20 länder. Postnummer kan antingen skrivas fullständigt eller med minst de två första siffrorna. För Iran behövs endast första siffran i postnumret.