Transportera Ditt gods på tåg!

Vi har kunskapen och erfarenheten att analysera nuvarande transportlösningar och se vad som passar att flytta över på järnväg. Järnvägslösningar möjliggör att större volymer kan skickas och att transporten har en mindre miljöpåverkan. Vi hjälper våra kunder att få till hela upplägget med inhämtning/distribution, terminalhantering och lagring.

Vi på Begoma har lång erfarenhet av järnvägstransporter med såväl standardvagnar som specialvagnar. Vi erbjuder intermodala transporter där lastbäraren (oftast trailern) ställs på järnvägsvagn och transporteras miljövänligt och resurssmart.

Vi erbjuder järnvägstransporter i hela Europa och till Centralasien och Kaukasus med standard- och specialvagnar.

Det är kostnadseffektivt och miljövänligt med tågtransport!

Fördelar med tågtransport:

  • Kostnadseffektivt
  • Miljövänligare frakt
  • Möjlighet för större godsvolymer
  • Smidigt och snabbt
  • Extra bra i länder med sämre vägnät
Madeleine Stein

Madeleine Stein

Business Developer