Transport med godståg

Järnvägstransport möjliggör större godsvolymer och mindre miljöpåverkan. Begoma har lång erfarenhet av järnvägstransporter med standardvagnar och specialvagnar samt intermodala transporter med transportör på järnvägsvagn i Europa, till Centralasien och till Kaukasus.

Vi hjälper dig med hela upplägget med inhämtning/distribution, terminalhantering och lagring. Är du intresserad av att se om dina nuvarande transportlösningar kan flyttas över till järnväg? Kontakta oss på Begoma för en analys.

Järnvägstransport – kostnadseffektivt och miljövänligt
Det finns många fördelar med att tågtransporter. Här kommer några:

  • Kostnadseffektivt
  • Miljövänligare frakt
  • Möjlighet för större godsvolymer
  • Smidigt och snabbt
  • Extra bra i länder med sämre vägnät
Madeleine Stein

Madeleine Stein

Business Developer