Johan Åkesson

Forwarder

Johan Åkesson från Österlen har arbetat som Forwarder på Begoma i snart fem år, men har en gedigen bakgrund inom idrott.

– Jag har arbetat som annonskonsult innan jag kom till Begoma, men jag har min bakgrund inom idrotten. Jag har spelat fotboll på elitnivå, är utbildad på Bosön till idrottskonsulent mot föreningslivet och har arbetat som idrottslärare i Malmö, berättar han.

På Begoma handlar Johans roll som speditör om att sälja transpor-ter till åkerier.

– Vi är en mellanhand där vi erbjuder en tjänst till kunden och vi hål-ler kunden uppdaterad under hela transporten från a till b. Det är intressant och det händer ju alltid något på vägen, så det gäller att man aviserar vad som sker för att bygga en god relation, säger Jo-han.

Trafikgruppen som han ingår i omsätter mest på Begoma, vilket ibland kan innebära mycket jobb.

– Det gäller att vi följer upp alla transporter, men också att vi i grup-pen litar på varandra. Vi behöver vara öppna för att allt kan hända! Väder, poliskontroller, för mycket vikt eller färjor som blir inställda kan försena transporterna och man måste alltid försöka hitta en lös-ning. Man behöver vara en god problemlösare men just det tycker jag är roligt! Precis som att hålla en hög servicegrad, ha struktur men också att göra bra affärer, säger Johan.

Han bor med sin sambo och två små tjejer, Elli 3 och Evia 5, i Malmö. Fritiden ägnar han åt familjen men självklart blir det fortfa-rande en hel del fotboll, framförallt i Limhamns FF.