Helen Lorentzon

Forwarder

Helen Lorentzon har under sina 15 år på Begoma arbetat med en rad olika transportrelaterade ärenden, såsom traditionella trans-portbokningar, men också varit reklamationsansvarig. 2017 påbör-jade hon en tvåårig YHIM utbildning – Customs Compliance Spe-cialist – i Mölnlycke på halvfart och distans, så numera arbetar He-len alltmer med just tullärenden. Ett ämne som är väldigt komplext och aktuellt, inte minst med tanke på Brexit.

– Att arbeta med tullärenden är väldigt intressant och man lär sig något nytt varje dag. Det är spännande att undersöka och eventuellt hitta alternativa lösningar till kunderna, berättar Helen.

Att hon hamnade i speditionsbranschen var mest en slump.

– Jag såg en annons i tidningen för en kvalificerad yrkesutbildning (numera YHIM) i transport och spedition i Ystad och tänkte att det skulle passa mig. Efter kompletterande studier på Komvux kom jag in på utbildningen och när det blev dags för praktik sista året ham-nade jag på Begoma. Och här har jag blivit kvar.

En viktigt egenskap för att klara jobbet på Begoma är att behålla lugnet även om arbetsbelastningen är hög.

– Ibland blir det mycket och då får man ha en strategi för hur man lägger upp arbetet. Jag betar av det som är viktigast först och är inte den som stressar upp mig. Sedan är det ett väldigt omväxlande ar-bete och ingen dag är den andra lik. Vi har inte direkt någon lö-pande-band-princip här utan tar oss an kunden och hjälper den med just deras problem och önskemål. Från att ta emot bokningen, boka ut och fakturera, berättar hon.

Helen som är 55 år bor med sin man och dotter i Malmö, men läng-tar ut på landet.

– Ja, det är ju några år kvar till pension men jag är kreativ och drömmer om ett hobbyrum där jag kan sy, sticka, virka, gjuta betong och kanske skriva egna böcker. Så hittar vi ett hus som vi känner inte ligger allt för långt bort kan vi tänka oss att flytta tidigare.