Anton Jönsson

Forwarder,Team Leader

Anton Jönsson är född och uppvuxen i Trelleborg. Där bodde han tills han var 25 då han flyttade ihop med sin kärlek i Lund. Han tog kandidatexamen i företagsekonomi och projektledning vid Malmö högskola. Efter utbildningen jobbade han som säljare, bland annat på mediabyrån JS Sverige, innan han började på Begoma 2014. Här jobbade han först också som säljare, men blev efter hand gruppchef för Begomas trafikgrupp som är helt dedikerad för frakter åt svensk basindustri.

– Idag är vi fyra personer i trafikgruppen och 99 procent av transporterna är hellaster från Sverige till Europa, med pappers- och träindustri i fokus. Utöver det har vi även en mix av projektkunder för olika projekt runt om i Europa, säger Anton, som även jobbar med säljavdelningen och själv bidrar med försäljning.

Antons resultatfokus är en stor tillgång för Begoma och vi är tacksamma över att ha den här glada, och drivna personen som teamledare.