Kvalitets- och miljöarbete

Begoma har tydliga och konkreta kvalitetsmål som regelbundet följs upp och utvärderas. Begoma automatiserar och förbättrar processer för att frigöra mer tid åt Begomas medarbetare till kundkontakt. Begoma lägger stor vikt vid att fullfölja alla uppdrag till kunden är nöjd. Begoma är sedan 2007 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och har blivit re-certifierat fyra gånger – senast våren 2017. Begoma är också miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015 sedan 2007.

Tveka inte att kontakta oss om Du tycker att det finns något vi kan bli bättre på!

ISO-certifikat