Ledning

Företagsledningen består av:

 • Henrik Malmberg – VD
 • Fredrik Malmberg – vVD
 • Erik Malmberg – Trafikchef
 • Björn Planell – Ekonomichef

Ägare

Begoma Spedition AB ägs av Ingrid och Göran Malmberg Fastighet AB som i sin tur ägs av Göran Malmberg. Malmberg Fastighet AB äger ett antal fastigheter i Malmö och i Klippan. Se www.malmbergfastighet.se för mer information.

Styrelse

Styrelsen i Begoma Spedition AB består av:

 • Göran Malmberg, ordförande
 • Jan Olhager, Lund
 • Tommy Halén
 • Peter Olsson
 • Henrik Malmberg
 • Fredrik Malmberg
 • Erik Malmberg