Ledning

Företagsledningen består av:

  • Henrik Malmberg – VD
  • Fredrik Malmberg – vVD
  • Erik Malmberg – Trafikchef
  • Björn Planell – Ekonomichef

Ägare

Begoma Spedition AB ägs av Ingrid och Göran Malmberg Fastighet AB som i sin tur ägs av Göran Malmberg. Malmberg Fastighet AB äger ett antal fastigheter i Malmö och i Klippan. Se www.malmbergfastighet.se för mer information.

Styrelse

Styrelsen i Begoma Spedition AB består av:

  • Tommy Halén, Malmö, ordförande
  • Jan Olhager, Lund
  • Peter Olsson, Limhamn
  • Henrik Malmberg, Limhamn
  • Fredrik Malmberg, Malmö
  • Erik Malmberg, Malmö