Till minne av Per Hübinette / In remembrance of Per Hübinette

27 augusti, 2020

(English text below)

Per Hübinette avled hastigt i juli 2020 i sviterna av en hjärntumör och lämnar efter sig sin fru Birgitta och sina två döttrar.

Per föddes i Uppsala och växte upp i Norrtälje. Efter ekonomexamen vid Lunds universitet var han verksam i transportbranschen större delen av livet.

Innan Per började på Begoma var han delägare i Ivans Åkeri, som fraktade hel- och dellaster till och från Italien. När Begoma förvärvade åkeriet i januari 2014 tog Per rollen som dispatcher i trafikgrupp Linje Väst som opererar ett 30-tal trailers på rutter till Tyskland, Schweiz och Italien.

Per tyckte att det mest intressanta med arbetet var att pussla för att få till så optimala rutter som möjligt. Han visste hur lång tid det tog att köra sträckorna, vilket gjorde att han kunde räkna fram bra resultat för bilarna och snabbt ge rätt pris till kunderna.

Per ägnade sin fritid åt resor, fiske, friluftsliv och idrott, särskilt löpning och fotboll låg honom varmt om hjärtat.

Christer Wickman, f.d. delägare till Ivans Åkeri och kollega på Begoma:

”Jag har många fina minnen av Per. Vi har haft ett nära samarbete, dels från tiden med Ivans Åkeri 2001-2014 och från tiden på Begoma 2014-2015 då jag gick i pension. Han var alltid hjälpsam och mycket lojal. Jag kommer sakna våra samtal. ”

Henrik Malmberg, Managing Director, Begoma

”Per var en social och målmedveten person som inte gav upp i första taget. Hans goda geografiska kännedom om region var en stor tillgång till för oss och våra kunder. Per var en fin medmänniska och det är svårt att förstå att Per inte längre finns bland oss. Våra tankar går till hans familj.”

 


 

Per Hübinette passed away suddenly as a result of a brain tumour in July 2020 and leaves behind his wife, Birgitta, and his two daughters.

Per was born in Uppsala and grew up in Norrtälje. After graduating in business administration and economics at Lund University, he was active in the transport industry for most of his life.

Per was co-owner of Ivan’s Haulage, which transported full and partial loads to and from Italy, prior to joining Begoma. When Begoma acquired the haulage company in January 2014, Per undertook the role of dispatcher in the traffic group Line West, which operates some 30 trailers on routes to Germany, Switzerland and Italy.

Per felt that the most engaging aspect of the work was solving logistical puzzles to devise the best routes possible. He knew how long it took to drive the distances, which allowed him to calculate an optimal itinerary for the vehicles and quickly give the right price to customers.

In his leisure time Per enjoyed travelling, fishing, outdoor pursuits and sports – running and football were especially dear to him.

Christer Wickman, former co-owner of Ivan’s Haulage and colleague at Begoma:

“I have many fond memories of Per. We have worked closely together, not only in our time at Ivan’s Haulage from 2001 to 2014 but also from our time at Begoma in 2014 to 2015, when I retired. He was always helpful and very loyal. I’ll miss our conversations.”

Henrik Malmberg, Managing Director, Begoma

“Per was a social and purposeful person who didn’t give up easily. His exceptional geographical knowledge of the region was an invaluable asset to us and our customers. Per was a wonderful fellow human being, and it’s difficult to come to terms with the fact that he is no longer with us. Our thoughts go out to his family.”