Tack för ett bra år!

19 december, 2018

Begoma har brutet verksamhetsår som slutar den 30 juni. När vi stängde böckerna för året kunde vi konstatera att omsättningen landade på cirka 330 miljoner, vilket är i paritet med fjolårets historiskt höga nivå, samtidigt som vi förbättrat vårt resultat. Det gör sammantaget att vi är mycket nöjda med föregående verksamhetsår.

Det har hänt mycket under året. Men det är framför allt några saker jag vill nämna när jag nu gör en summering, så här strax innan julledigheten.

Vi har i flera år arbetat aktivt med trafik till och från Italien, både linjetrafik och styckegodstrafik. Som en del i det arbetet förvärvade vi i maj företaget Swita Spedition som i många år haft en Italientrafik, vilket har stärkt vår position på den marknaden ytterligare. Överflyttningen av trafiken har gått bra och alla kunder har valt att stanna kvar hos oss, vilket vi är väldigt glada över.

Försprång online

En annan sak vi jobbat mycket med under året är vår onlineförsäljning som lanserades på hemsidan i början på november. Nu är det lika enkelt att boka frakt hos oss som det är att beställa en flygbiljett på nätet. Systemet bygger på en prissättningsalgoritm som vi utvecklat själva och som också används för att effektivisera säljarbetet internt.

Onlineförsäljning är nytt och stort för oss och bland traditionella speditionsbolag är vi ganska ensamma om att sälja internationella transporter av tungt gods på det här sättet. Ett försprång vi naturligtvis kommer att utnyttja framöver.

Begoma 20 år

I år har vi också firat 20 år som bolag. Det var 1998 som våra föräldrar Ingrid och Göran Malmberg köpte G&L Beijer Spedition, med anor från 1870-talet, och företaget fick sin nuvarande form och döptes om till Begoma. Under den här tiden har företaget haft en fantastisk utveckling. Med expansion i flera länder och en tiofaldig ökning av omsättningen. Det är såklart med sorg i hjärtat som jag berättar att min mamma Ingrid i år gått bort efter en tids sjukdom. Jag vet att Ingrid var omtyckt av såväl kunder, kollegor och samarbetspartners och jag vet att hon saknas av många.

Trendbrott på marknaden

Hur har då marknaden utvecklats under 2018? Efter att under väldigt många år haft en nedåtgående trend så steg marknadspriserna för våra typer av tjänster under året. Det är ingen stor ökning, men ändå ett trendbrott. Vi ser det i första hand som en korrigering som nu är gjord och tror därför inte att priserna kommer fortsätta att öka, utan ligger kvar på samma nivå även under 2019.

E-handeln fortsatte som väntat att öka. Det har gjort att vi fått ännu fler förfrågningar från nystartade företag, som vi nu hjälper med e-handelslogistik. Vilket är en positiv utveckling för oss.

När vi blickar framåt mot 2019 tror vi att den stora makrotrenden kommer vara att transportbranschen börjar göra upp med sitt hållbarhetsproblem. Branschen står för cirka 30 procent av utsläppen av växthusgaser och måste själv börja ta ett ansvar för frågan på ett sätt som den inte har gjort tidigare.

Ett problem är att det är en väldigt fragmenterad bransch. Varken vi eller någon av våra kunder är tillräckligt stora för att kunna be tillverkarna att bygga miljövänligare lastbilar. Vi har helt enkelt inte det inflytandet. Men vi hoppas verkligen att frågan blir aktuell på allvar inom branschen under 2019. Och vi är beredda att göra vad vi kan och att vara så aktiva och innovativa som möjligt på den fronten.

IT-lösningar för framtiden

Vi tror även starkt på att vår onlineförsäljning kommer ta fart på allvar 2019. Under året kommer vi även att vidareutveckla övriga tjänster och lösningar, såsom affärssystem/trafikplaneringsverktyg och kvalitetssystem. Det handlar mycket om IT, där vi utvecklar det mesta själva. Vi brukar skämtsamt säga att vi är ett IT-företag som är bra på transporter och för oss är investeringarna i IT vårt sätt att framtidssäkra verksamheten.

Under året som gått har vår ledning, våra säljare och trafikledare gjort många kund- och leverantörsbesök och vi ser fram emot fler givande möten under 2019. Vi välkomnar också kunder, partners och leverantörer att titta in på något av våra kontor. Ni är alltid välkomna!

Till sist vill jag också passa på att tacka alla våra kunder, partners och medarbetare för ett riktigt bra år!

God Jul & Gott Nytt År!

Henrik Malmberg, VD