Tack för ännu ett lönsamt år!

19 december, 2019

När vi summerade Begomas brutna räkenskapsår 2018/2019, som slutar den 30 juni, omsatte bolaget återigen över 300 MSEK och gjorde ett resultat på cirka 3 MSEK. Begoma är inte Sveriges största speditionsbolag, och inte heller lönsammast, men vi har varit lönsamma varje år sedan starten 1998. Det skapar trygghet och stabilitet för såväl våra kunder som leverantörer och medarbetare.

En av de större aktiviteterna under året har varit bildandet av ett helägt dotterbolag i Gdynia i Polen, där vi anställt Wojciech Smolinski och Marek Szyrszyng under hösten och kommer att rekrytera ytterligare medarbetare framöver. Vi ser etableringen som ett naturligt steg då Polen är en stor och växande marknad för oss, vars betydelse inom europeisk produktion ökar. Sedan tidigare har vi även en säljare i Úwinoujúcie, Andrzej Sokal. Det har varit ett expansivt år med ganska stora satsningar på försäljningssidan. Förutom Marek Szyrszyng i Gdynia har vi rekryterat två nya säljare i Sverige, Charlotte Anderberg till huvudkontoret i Malmö och Mark Johnstone till kontoret i Göteborg. Utöver att utöka säljstyrkan med tre personer har vi satsat på digitala kanaler som en del av försäljningsarbetet, både internt och externt via hemsidan.

IT-utvecklingen har också omfattat utskick med statistik som alla våra kunder får varje månad. Där finns information om alla deras sändningar, kostnader, lastning- och lossningsprecision, samt vilken miljöpåverkan deras transporter har haft. Som en aktör i en bransch med stor miljöpåverkan försöker vi ta vårt ansvar och göra vad vi kan. Att räkna ut och redovisa transporternas miljöpåverkan för kunderna ser vi som ett första steg, då det kan utgöra underlag för vidare diskussioner om hur de skulle kunna minska transporternas påverkan, till exempel genom att lägga mer gods på intermodala transporter. Många inrikesbilar kör redan på HVO, en typ av biodiesel som ger upp till 90% lägre utsläpp av växthusgasen CO2. Vi undersöker nu möjligheten att byta bränsle till HVO för våra internationella lastbilstransporter, vilket vi i så fall skulle vara bland de första att göra.

Under året har vi också fått egen tullicens, vilket innebär att vi är betrodda att starta och avsluta förtullningar själva, en tjänst vi tidigare köpt in. Det har gjort att vi byggt upp en egen tullavdelning och tillfälligt lager internt i bolaget. För kunderna innebär tullicensen en snabbare och säkrare hantering av deras tullärenden.
När vi blickar ut mot 2020 kan vi berätta att vi kommer att bygga en egen terminal strategiskt placerad i Malmö hamn. Terminalen blir ett helägt koncernbolag i Begoma men kommer att operera under eget namn, Malmö Logistic Center. Driftstarten beräknas ske tredje kvartalet 2020 och vi flyttar all vår omlastning dit. Terminalen kommer också att sälja sina tjänster, i form av omlastning, mellanlagring och cross-docking till externa aktörer.

Det och mycket annat som vi har på gång gör att vi med tillförsikt ser fram emot 2020!

God Jul & Gott Nytt År!

Henrik, Fredrik och Erik Malmberg