Statistik skapar mervärde

18 april, 2019

Varje månad får numera Begoma Speditions kunder en statistikrapport över sina frakter. Den ingår i kunderbjudandet och gör det lätt att följa upp bokningarna utifrån en mängd parametrar.

I en bransch med små marginaler och tajta deadlines skapar Begoma Spedition mervärden till leveransen med hjälp av digitalisering. Den senaste vidareutvecklingen av företagets digitala affärssystem är ett nytt statistikverktyg. Med det får kunderna varje månad en rapport med all rådata om sina bokade och genomförda transporter. Där priser, volymer, faktiska last- och lossningstider etc tydligt framgår och är grupperade efter land.

Vi vill hela tiden skapa mervärden för våra kunder och statistik är något det finns stor efterfrågan på. Därför har vi tagit fram det här verktyget. Rapporterna ingår numera i vårt erbjudande och är något som alla våra kunder får. Utan att de behöver betala något extra eller själva söka upp informationen i en databas, berättar vice VD Fredrik Malmberg, som är drivande i många av Begoma Speditions digitaliseringsprojekt.

Enkel och tydlig uppföljning

Månadsrapporterna gör det enkelt för kunderna att följa upp sina bokningar och ger dem möjlighet att öka transparensen gentemot sina kunder och andra intressenter. Till exempel när det gäller klimatavtryck.

– Transportindustrin står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser. Det ska vi inte hymla med. I rapporterna finns därför miljöstatistik som visar hur mycket koldioxid en kunds transporter har släppt ut, per kilometer och per ton, tillägger han.

Rapporterna, som skickas ut med e-post, innehåller även precisionsstatistik med data om hur väl Begoma utfört uppdragen. Exempelvis med uppgifter om de kom före eller efter utsatt lastdag.

– Utskicken fungerar också som nyhetsbrev där vi berättar mer om Begoma och vad vi kan erbjuda. De flesta vet oftast bara om att vi erbjuder det de själva brukar beställa. Och känner inte till de andra delarna i vår portfölj, säger Fredrik Malmberg