Snabb & säker linjetrafik till & från Italien

6 december, 2018

Med Begomas smidiga och effektiva linjetrafik mellan Sverige och Italien kan gods som lastas i Milano på fredag levereras i Stockholm på måndag.

Italien är en stor handelspartner för svensk industri. Och ett speditionsföretag som Begoma har en nyckelroll i att skapa snabba och smidiga godsflöden mellan kommersiella aktörer i de båda länderna.

Begoma har ett stort antal egna trailers som varje vecka lastas i större delen av Sverige för transport till destinationer i norra Italien.

– Vi erbjuder både styckegods- och volymtransporter. Vi har flera etablerade samarbeten med lokala agenter i Italien, där våra linjebilar lossar och lastar varje vecka, berättar Per Hübinette, trafikledare för Italien i Begoma Speditions trafikgrupp Linje Väst, som även omfattar Tyskland och Schweiz. Trafikgruppen består av fem personer som opererar 35 trailers från huvudkontoret i Malmö.

Linjetrafik sedan 2014

Företagets linjetrafik mellan Sverige och Italien startade i januari 2014 med förvärvet av Ivans Åkeri, som sedan 1980-talet fraktat hel- och dellaster till och från Italien. Svensk basindustri står för cirka 90 procent av godset till Italien. Resterande tio procent är styckegods från övriga kunder och från beställningar via agenterna i Italien. Importen utgörs av en större mix av gods och kunder, med mer av styckegods än partigods.

– Vanliga varor som importeras med våra trailers är kök, möbler, maskindelar, marmor, granit, livsmedel och övriga industrivaror. Storleken på importtransporterna styrs mycket av volymen på exportgodset. Det kan variera från 5-10 trailers upp till 11-13 trailers per vecka.

De flesta bilarna från Italien ankommer till Begomas terminal i södra Sverige på söndagar, för omlastning och vidare transport i Sverige.

– 70 procent av godset som lastas i Italien ena veckan når södra och mellersta Sverige upp till Mälardalen på måndagen veckan därpå. Resterande 30 procent når fram på tisdagen. För norrlandsgods får man lägga till en till två dagar. Förutom egna trailers har vi nära samarbeten med ett antal inrikesaktörer i Sverige.

Snabba besked till kunderna

Bilarna är utrustade med GPS och Begoma har hela tiden koll på var bilarna och godset befinner sig och när det kan levereras.

– Vi har alltid våra kunders krav i centrum och ger klara och snabba besked till kunderna.

Att även Tyskland och Schweiz ingår i trafikgruppen är en stor fördel

– Om bilarna som lämnar Italien har kapacitet kvar kan vi fylla på med mer gods i dessa länder på väg hem. Det gäller särskilt områdena München och Nürnberg.

Växande destination

Italien är en destination som växer inom Begoma. I slutet på maj 2018 förvärvade man Swita Transports Italientrafik, vilket gav företaget ytterligare ett antal italienkunder, bland annat ett företag som importerar transformatorer och ett som importerar möbler från flera olika leverantörer i Italien. Det är två relativt stora kunder som importerar gods varje vecka.

– Vi ser helt klart en positiv trend av ökat importgods från Italien för närvarande. Med en kontinuerlig tillväxt av kunder, avslutar Per Hübinette.

Faktaruta:

Begomas agenter i Italien

Fert Spedizioni Internazionali – Milano och Brescia

Cesped – Verona och Torino

Trasporti Internazionali Transmec – Modena och Prato