Möt vår Owner Göran!

17 september, 2020

Göran Malmberg är född i Antwerpen, men uppvuxen i Karlskrona. Han läste in såväl en Ekonomie kandidatexamen som en sjökaptensexamen. Efter studierna gick han till sjöss i flera år innan han gifte sig 1976. Han fortsatte att jobba inom sjöfarten även efter att han gått i land, först på Broströms kontor i Göteborg 1977-80 och senare som partägare i ett rederi i Skåne som fanns i släkten.

– Efter det började jag på SJ och blev chef för deras färjedivision och sedan för all internationell godstrafik på järnväg. Jag var även SJ:s representant i Bryssel, berättar Göran.

Lobbyverksamhet var dock inget han ville ägna sig åt resten av livet och orädd som han är sade han upp sig efter fem år i Bryssel, 1992-1997, utan att egentligen ha något annat jobb att gå till. Men så fick han nys om att transportföretaget G&L Beijer Spedition var till salu. Ungefär samtidigt fick han också i konsultuppdrag att förbättra situationen för Zambia Railways.

– Båda sakerna lät intressanta och efter lite diskussioner beslöt jag och min fru Ingrid oss för att köpa G&L Beijer Spedition, samtidigt som jag jobbade för Zambia Railways, berättar Göran som pendlade mellan Sverige och Zambia fram till 2004.

I samband med köpet ändrade Göran och Ingrid företagsnamnet till Begoma Spedition och sedan starten 1998 har företaget vuxit från elva till över 30 anställda och ökat omsättningen från 30 till cirka 300 MSEK. Förutom att utveckla bolaget med nya kunder, affärer och förvärv, ligger utvecklingen av personalen och förenkling av interna rutiner bakom framgången, enligt Göran som beskriver sin nuvarande roll i bolaget som intresserad åskådare.

– Idag är det mina tre söner som driver Begoma. De ringer ofta och frågar om olika saker, men jag driver ingen egen bestämd linje utan har fullt förtroende för att de fattar kloka beslut. Med start 1992 köpte Ingrid och jag gradvis ett antal hyresfastigheter också. Som mest hade vi cirka 110 lägenheter, som Ingrid var huvudansvarig för. Under förra året sålde vi dock den sista av dessa och familjen koncentrerar nu sina krafter på Begoma.

Göran bor i Malmö, men spenderar mycket tid på familjens släktgård på Kullahalvön som han gillar att ta hand om.

– Det är roligt att snickra och dona. Men jag gillar även historia, kultur och att resa. Och jag är fortfarande väldigt intresserad av transporter, som ju utgör en viktig del av samhället.