Kick-offen satte agendan!

9 november, 2018

Nyligen samlades hela Begoma Spedition på huvudkontoret i Malmö för en efterlängtad kick-off.  Där presenterades och diskuterades nya mål och fokusområden som ska göra företaget till en ännu mer sammansvetsad och konkurrenskraftig speditör.

Begoma Spedition har kontor i Malmö, Göteborg och Tjeckien och det är inte så ofta som företaget har möjlighet att samla alla medarbetare på samma ställe under en heldag. Men nyligen anordnades en kick-off där grupperna kunde presentera sina mål och fokusområden för varandra och hitta nya lösningar för ökat samarbete.

– Vi hade hyrt konferenslokalen vid restaurang Hamn & Peppar på promenadavstånd från vårt huvudkontor i Hamnen i Malmö. Under förmiddagen presenterade våra olika team sina mål och fokusområden som de vill utveckla under verksamhetsåret. Som för Begomas del är brutet och börjar den 1 juli. Målen kommer att följas upp på månadsmötena framöver, berättar ekonomichef Björn Planell.

Skapar en tajtare organisation
Efter lunch på restaurangen fortsatte dagen med arbetsmöten och workshoppar på kontoret. Där ett stort tema var hur målen påverkar arbetet, gruppen och organisationen som helhet.

– De olika kontoren och trafikgrupperna har olika inriktning. I Malmö arbetar vi mest med lastbilstransporter i linjetrafik inom Europa och trading av transporter. Göteborgskontoret hanterar ofta längre transportuppdrag i projektform, även till sjöss eller med flyg. Och i Tjeckien har vi vårt back office. Under arbetsmötena och workshopparna diskuterades mycket hur vi kan öka samarbetet mellan trafikgrupperna och mellan dem och back office. För att effektivisera våra rutiner och kunna serva våra kunder ännu bättre.

Inspirerande och konstruktiv dag
Dagen avslutades med bowling och middag på Big Bowl.

– Det var väldigt roligt att alla kunde sluta upp. Vi är 25 anställda i Malmö, fyra i Göteborg och fyra på vårt back office i Tjeckien. Så det var fullt hus på kontoret här.

– Jag vill även passa på att tacka Tobias Sturesson från Heart Management som proffsigt ledde presentationerna. Och gav oss ett inspirerande föredrag om företagsmotivation.

– Sammantaget var det en väldigt konstruktiv dag och lyckad tillställning där vi lärde känna varandra lite bättre. Det förbättrar naturligtvis både samarbetet och förståelsen för varandras vardag. Vilket även gynnar våra kunder, avslutar Björn Planell.