Importera smart från Italien

2 juli, 2021

Längre ledtider och effektivt förpackat gods kan minska kostnaderna för godstransporter från Italien. Vill man dessutom minska sin miljöpåverkan så finns det flera möjligheter.

Italien är en stor marknad för Begoma som varje vecka trafikerar stövellandet med cirka 20-25 enheter. Men det finns många viktiga saker att tänka på för att godstransporterna ska ske så smidigt som möjligt och även för att spara pengar och miljö. Det är till exempel viktigt att komma överens om rutinerna med sina leverantörer i Italien.

– Det är viktigt att avsändaren levererar korrekt information om godset, hur stort det är, vad det väger och när det är redo för lastning. Ta också reda på när avsändaren har som minst att göra, många stora företag i Italien brukar koncentrera sin lastning till fredagar och då blir det också långa väntetider och dyrare. Därför är det bättre att välja en annan dag. Ju mer korrekt information och ju mindre väntetid, desto bättre är det för transportören, säger Erik Malmberg, Traffic Director på Begoma.

Svenska köpare har också ofta en routing-order hos avsändaren, som innebär att avsändaren får lov att boka frakter med en utvald transportör.

– Då är det också viktigt att alla parter är överens om rutinerna, tillägger Erik Malmberg.

Billigare fraktkostnad

För att undvika höga fraktkostnader så gäller det att köpa den service som just du behöver som köpare.

– Det generella är att ju längre ledtid man kan acceptera som kund desto större flexibilitet finns det för transportören. Då kan transporten planeras optimalt och man kan också få en billigare fraktkostnad. Här gäller det att fundera på sina rutiner och se över om det går att vara mer flexibel genom att förlänga ledtiden. Det handlar om att rannsaka sig själv och ställa sig frågan om godset till exempel verkligen måste komma på en måndag eller om det kanske funkar lika bra på tisdag eller onsdag, säger Erik Malmberg.

Viktigt är också hur godset är förpackat. Är det förpackat på ett lämpligt och effektivt sätt och tillåter att man kan lasta det tillsammans med annat gods, under eller ovanför, då kan också transportören optimera lasten och få in mer gods i enheten och därmed komma ner i pris.

Tre transportalternativ

Som beställare av godstransporter från Italien finns det också mycket att göra som gynnar klimat och miljö. Begoma jobbar med tre transportslag mot Italien; dels vägtransport, som är snabbast, men dyrast och påverkar miljön mest. Det andra alternativet är intermodal transport, där trailern lastar och lossar hos avsändaren eller mottagaren, men större delen av transporten sker på järnväg efter omlastning vid kombiterminaler. Här ökar transporttiden med cirka två till fyra dagar, men samtidigt ökar lastkapaciteten med cirka fyra ton. Med intermodal transport kan alltså mer gods fraktas och dessutom på ett mer miljö- och klimatvänligt sätt. Det tredje alternativen är konventionell järnvägstransport, då godset lossas eller lastas vid järnvägsterminalen. Ledtiden förlängs här med cirka sju-tio dagar.

– Detta tredje alternativ lämpar sig bra för större bulkinköp, till exempel lagermaterial. Vi har till exempel en kund som en gång om året hämtar 200 ton ståltråd – som är deras årsförbrukning av materialet – från Italien. För deras del gör det inget om transporten tar ett par veckor och det blir dessutom billigare och är bättre för miljön, berättar Erik Malmberg.

Från Sverige till Italien exporteras framför allt klassiska exportvaror som stål, papper och virke. Från Italien till Sverige importeras mycket förädlade produkter inom många olika områden, som keramikprodukter, textilier, reservdelar till industrin och så vidare.