Fler medarbetare i Tjeckien ökar servicen i landet

21 maj, 2021

Från att tidigare ha haft endast en medarbetare i Tjeckien omfattar nu Begomas Tjeckienkontor såväl backoffice som trafikgrupp.

– Vi behöver finnas på plats för att komma åt de många kunderna i Tjeckien, säger Fredrik Malmberg, Deputy Managing Director på Begoma.

Begomas verksamhet i Tjeckien har länge bestått av en medarbetare. Men sedan en tid tillbaka har Tjeckienkontoret, som är beläget strax utanför staden Hradec Králové, totalt sju medarbetare; fyra på backoffice och tre i trafikgruppen.

– Vårt backoffice i Tjeckien stöttar bolagets trafikgrupper i Malmö genom att ge kunderna i Tjeckien uppdaterad information om bland annat lastning och leverans. De assisterar alltså våra speditörer i Sverige; ordnar färjebiljetter, tar emot bokningsregistreringar, fungerar som säljsupport och så vidare, säger Fredrik Malmberg.

Växande marknad

Trafikgrupps-enheten i Tjeckien har de senaste två åren haft en positiv utveckling och speditörerna på plats tar ständigt nya andelar på den stora tjeckiska marknaden.

– Det är mycket gods som levereras från Tjeckien till övriga Europa och för att komma åt dessa kunder behöver vi finnas på plats i Tjeckien. Kunderna vill ha direktkontakt med lokala speditörer, berättar Fredrik Malmberg, som också tror att marknaden i Tjeckien och omkringliggande länder kommer att öka ytterligare framöver.

– Jag tror vi kan förvänta oss en avmattning av tillverkningsindustrin i Kina på grund av corona-pandemin och då växer i stället marknaden i länder som Tjeckien, Belarus och Ukraina.

Stort bolag med service som ett litet

Kunderna i Tjeckien kan nu alltså förvänta sig samma goda service som alla kunder får där Begoma har lokala kontor. Från Tjeckien importeras mycket gods åt fordonsindustrin, men även material till byggbranschen och reservdelar åt varierande verksamheter.

– Vår fördel är att vi är ett stort bolag, men ger service som ett litet. Vi har ett stort nätverk av underleverantörer och har stor tillgång till lastbilar. Våra kunder har få kontaktpersoner, vilket underlättar för dem, säger Fredrik Malmberg.

Medarbetarna på kontoret i Tjeckien, som leds av Iva Brič, är alla erfarna och kompetenta.

– De har en väldigt god förmåga att sätta sig in i kundernas speciella bohov. De vet vad som är viktigt för varje kund, vilket är en bra egenskap att ha eftersom behoven varierar mycket mellan kunderna. De har god kontakt med kunder och leverantörer och strävar alltid efter att ge bästa service, säger Fredrik Malmberg.