Ett meddelande till våra kunder och samarbetspartner

25 mars, 2020

Vi kan med säkerhet säga att under de senaste veckorna har världen utvecklats i en riktning om ingen kunde förutse och att de rådande omständigheterna inte liknar någonting som någon av oss upplevt tidigare. Situationen förändras ständigt och vi följer såklart utvecklingen noga.

Våra tankar finns naturligtvis först och främst hos dem som insjuknat och deras anhöriga. Vi riktar också vår tacksamhet till dem som arbetar inom vården och i andra samhällskritiska yrken. Vi hoppas att genom allas våra ansträngningar att begränsa smittspridningen, skall skadorna på samhället minskas så mycket som möjligt.

Stora delar av Europa har stängt sina gränser för persontransporter och även om godstransporter fortfarande får flöda fritt, påverkas såklart transportbranschen kraftigt.

Vi vill vara tydliga med att vår verksamhet är igång som vanligt och att vi fortsatt kan genomföra transportuppdrag till alla marknader med fullgod transportkapacitet. Situationen kan medföra förseningar, prata med din personliga kontakt hos oss för specifik information. Vi är tillgängliga och bistår gärna befintliga och nya kunder med våra möjligheter.

Tveka inte att höra av dig till oss med frågor eller funderingar kring situationen.

English text is below

To our customers and partners

We can say with certainty that in recent weeks the world has evolved in a direction that no one could expect and that the circumstances resemble nothing that anyone has experienced before. The situation is constantly changing, and we are of course closely monitoring the development.

Of course, our thoughts are first and foremost with those who are ill and their relatives. We also extend our gratitude to those who work in health care and in other critical professions. We hope that through all our efforts, the damage to society will be reduced as much as possible.

Many countries in Europe have closed their borders for passenger transport and although transport of goods is still allowed to flow, the transport industry is of course severely affected.

We want to be clear that our traffic to all markets are operational and that we can continue to carry out transport assignments to all markets. The situation may cause delays, talk to your personal contact with us for specific information. We are available and are happy to assist existing and new customers with our opportunities.

Do not hesitate to contact us with questions or concerns about the situation.