Enkelt och tydligt att beställa online

27 februari, 2019

Nyligen lanserade Begoma Spedition försäljning av internationella transporter online. Något de är tämligen ensamma om bland speditionsbolag.

Sedan november 2018 är det möjligt att boka transporter online genom Begoma Speditions webbsajt. Systemet bygger på en prissättningsalgoritm som företaget utvecklat internt och som gör det lika enkelt att boka frakt hos Begoma som att beställa flygbiljett på nätet.

– Onlineförsäljning är nytt och stort för oss. Och bland speditionsbolag är vi ganska ensamma om att sälja internationella transporter av tungt gods på det här sättet, kommenterar VD Henrik Malmberg.

Man kan säga att systemet med onlinebokningar är uppdelat i två delar. Där den ena delen ersätter kommunikationen med e-post mellan kund och speditör kring uppgifter om godset och destinationer. Och den andra delen utgörs av prissättningen.

– Det kan kännas jobbigt för kunden att ställa många frågor till speditören om flera olika alternativ för en och samma transport. Eftersom vi är uppkopplade mot varandra kan kunden göra EDI-bokningar* som innebär att uppgifterna överförs direkt mellan kundens och vårt system. Kunden kan även testa utfallet av olika packningsformat och viktskillnader och själv laborera med olika parametrar för att få fram bästa pris, berättar Erik Malmberg, Traffic Director på Begoma Spedition.

Även priserna för dokumentation och tullhantering och om man vill lägga till försäkring eller baklift synliggörs tydligt vid bokningen. Återkommande kunder kan också ha rabattkoder som de kan använda i systemet.

– Det vi pratat om hittills har handlat om företagskunder och B2B. Många speditörer godkänner inte konsumenter som fakturakunder. Men med vårt bokningssystem öppnar vi upp en gren med internationella transporter även för privatpersoner, tillägger han.

 

Pris och transittid på sekunden

Onlinebokningen har gjort det lättare för Begoma att paketera sina tjänster. Den är transparent med tydliga alternativ där kunden får priset på någon sekund. Det syns också väldigt tydligt hur lång tid det tar att skicka godset från a till b.

Att Begoma är ganska ensamma om att sälja internationella transporter på det här sättet tror Erik Malmberg främst beror på att prissättningen är svår att knäcka.

– Att skapa algoritmer för att kunna prissätta transporter från och till alla postnummer i Sverige från och till hela Europa har varit det svåraste och tagit mest tid under utvecklingsarbetet.

Onlineförsäljningen har fått ett mycket positivt mottagande bland kunderna, som framför allt uppskattar enkelheten och flexibiliteten. Även om mycket ansvar läggs på den som bokar frakten att allt som skrivs in är korrekt, så ser Begoma inga risker med systemet.

– Vi ser egentligen bara förbättringspotentialer, kommenterar Erik Malmberg avslutningsvis.

 

Fotnot:

* Electronic Data Interchange: överföring av strukturerad information, såsom lagersaldon, kataloginformation, order, orderbekräftelse, leveransaviseringar och fakturor, enligt ett överenskommet format. Källa: Wikipedia