Transporter till Irak och övriga Mellanöstern

Vissa historiska transportrutter består – Sidenvägen är en av dem. Här har det under århundraden varit kommers och handel och nya namn på gamla länder ändrar inte på detta. Begoma erbjuder transport till Irak och övriga länder i Mellanöstern.

Säkra transporter genom agenter

Trots krig och oroligheter så speglas mellanöstern av snabb tillväxt, enorm potential, snabba förändringar och stor aktivitet. Vi har en betryggande kunskap om de transportfrågor som kan tänkas uppstå.

Efterfrågan på säkra transporter av material och förnödenheter är stor och för att tillmötesgå kraven från exportörer/importörer krävs närvaro av lokala agenter. Begoma har både lokala agenter och en betydande erfarenhet av transport till och från Irak och övriga länder i regionen. Agenterna hjälper till med praktiska frågor och sånt som rör dokumentkrav.

Effektiv leverans till Irak

Genom regelbundna uppföljningar av våra kvalitetsmål, så har vi möjlighet att utvärdera och ständigt effektivisera transportprocesserna. På detta sätt kan vi garantera de bästa logistiklösningarna för ditt gods.

Med Begoma som partner får du alltid en personlig kontaktperson som ansvarar för din transport. Personalen är mycket engagerad och svarar gärna på dina frågor om din leverans till Irak och mellanöstern. Du hittar även all uppdaterad information på MyBegoma.

Väg-, flyg- och sjötransporter till mellanöstern

Mellanöstern når vi med väg-, flyg- och sjötransporter. Vi har lång erfarenhet och ett brett kontaktnät som garanterar en effektiv hantering av ditt gods. En bra genomförd transport börjar med en god planering kombinerat med hög kompetens och smarta it-lösningar.

Genom moderna spårningssystem kan vi hela tiden förse både avsändare som mottagare med uppdaterad information om vart godset är beläget. Vi ser alltid till att dina varor anländer tryggt och säkert.

Beräkna och boka enkelt

Skapa dig en tydlig bild över kostnaden. Här kan du på ett smidigt och enkelt sätt skriva in fraktuppgifterna och räkna ut priset för att sedan boka direkt.