Transporter till och från Europa

De allra flesta svenska företag har handelspartners, kunder eller leverantörer inom Europa. Vi transporterar bland annat varor för detaljhandeln, livsmedel och elektroniska produkter. Transporter inom EU och resten av Europa har under de senaste decennierna blivit enklare och effektivare i och med bättre handelsregler och EU:s utbredning. Vi erbjuder transporter till och från Europas flesta länder. Våra vanligaste destinationer:

Tyskland

Tyskland är en av Sveriges största handelspartners i Europa och de flesta svenska företag har både leverantörer och kunder i Tyskland.

Styckegods och delpartier – Vi har flertalet samarbetspartners vilket gör att vi kan erbjuda såväl inhämtning som distribution till och från hela Tyskland. Vår egen linjetrafik trafikerar både Ruhrområdet såväl som södra Tyskland.

När det gäller transport av stora volymer, såsom trävaror, pappersmassa eller stål – vill vi vara en given samarbetspartner. Vi har hög kapacitet till och från hela Sverige och Tyskland. Varje vecka lastar vi mer än 500 lastbilstrailers till Tyskland!

Till Tyskland har vi även stor trafik som går intermodalt – det vill säga en lastbilstrailer som åker på järnväg större delen av sträckan.

Schweiz

Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om transporter till och från Schweiz. Med vår linjetrafik är vi varje vecka med många lastbilar i Schweiz och vi kan lasta eller lossa i alla delar av landet. Vi har kunskap och rutiner för effektiv dokumenthantering för tull, det säkerställer att transporterna kommer fram i tid utan förseningar.

Italien

Italien är ett fantastiskt land på många sätt, bland annat därför att svenska företag köper och säljer mycket varor från och till Italienska samarbetspartners. Vi har ett flertal lokala agentkontakter i norra Italien där våra många linjebilar lastar och lossar varje vecka. Vi erbjuder såväl styckegodshantering såväl som volymtransporter.

Import från Italien går snabbare än Du tror – vi kan lasta i Milano på en fredag och leverera godset i Stockholm på måndag morgon!

Polen

Vår linjetrafik går bland annat mellan Sverige och Polen och vi kan erbjuda dagliga avgångar, till och från hela Polen. Vi är lokalt representerade med vår egen polsktalande säljare som kan vara en länk mellan Dig och Din samarbetspartner.

Tjeckien

Tjeckien ligger i centrala Europa, precis där gamla handelsvägar i alla riktningar korsas och är en stor handelspartner för många företag i Norden. Vi har haft eget kontor i Tjeckien i många år vilket gör att vi är en naturlig partner för svenska företag som importerar eller exporterar från eller till Tjeckien.

Vi erbjuder såväl transport av styckegods, delpartier som helbilar.

Östeuropa

Ungern, Slovakien, Balkan, Rumänien, Bulgarien och övriga länder i Östeuropa – vi har stor trafik både till och från dessa länder. Vi har samarbetspartner i Bulgarien därifrån vi gör omlastningar av såväl gods som skall till Iran och Turkiet, som gods som skall distribueras eller har hämtats in från Bulgarien eller Rumänien.

Baltikum

Vi har stor trafik både till och från länderna i Baltikum – Estland, Lettland och Litauen.

Danmark, Norge och Finland

Våra närmsta grannar är såklart också stora handelspartners. Vi erbjuder import och export till våra grannländer Norge, Finland och Danmark – till och från hela Europa.