Přepravujte své zboží nákladním vlakem! - Begoma

Přepravujte své zboží nákladním vlakem!

Máme znalosti a zkušenosti, abychom mohli analyzovat současná dopravní řešení a zjistit, co je vhodné přepravovat po železnici. Po železnici je možné přepravovat větší objemy a tento typ dopravy má menší dopad na životní prostředí. Našim zákazníkům pomáháme dostat se do celého procesu shromážděním přepravovaného zboží / distribucí, manipulací na terminálu a skladováním.

My ve společnosti Begoma máme dlouholeté zkušenosti s železniční dopravou jak standardními, tak i speciálními vozy. Nabízíme intermodální přepravní systém, kde je přepravní prostředek (obvykle návěs/přívěs) umístěn na železniční vůz a přepravován z hlediska zdrojů ekologicky a efektivně.

Nabízíme železniční transporty po celé Evropě, do střední Asie a na Kavkaz jak se standardními, tak i speciálními vozy.

Přeprava vlakem je nákladově efektivní a šetrná k životnímu prostředí!

Výhody železniční přepravy:

  • Efektivní z hlediska nákladů
  • Přeprava šetrná k životnímu prostředí
  • Možnost přepravy větších objemů zboží
  • Snadná a rychlá přeprava
  • Mimořádně vhodná v zemích s méně vybudovanými silničními sítěmi

No member found