Evropa

Naprostá většina švédských společností má v Evropě obchodní partnery, zákazníky nebo dodavatele. Přepravujeme mimo jiné zboží pro maloobchod, potraviny a elektronické výrobky. Doprava v rámci EU a ve zbytku Evropy se v posledních desetiletích stala jednodušší a efektivnější díky lepším obchodním pravidlům a rozšiřování Evropské unie. Nabízíme dopravu do většiny evropských zemí a z nich. Naše nejobvyklejší destinace:

Německo

Německo je jedním z největších švédských obchodních partnerů v Evropě a většina švédských společností má v Německu dodavatele i zákazníky.

Kusové zboží a dílčí šarže – Máme několik partnerů pro spolupráci, což znamená, že můžeme nabídnout jak vyzvednutí, tak i distribuci do celého Německa a z něj. Naši vlastní liniovou dopravu provozujeme v oblasti Porúří i v jižním Německu.

Pokud jde o přepravu velkých objemů, například dřeva, celulózy nebo oceli a výrobků z nich, chceme být partnerem pro spolupráci. Máme vysokou kapacitu do celého Švédska a z něj a do Německa. Každý týden naložíme do Německa více než 500 přívěsů pro nákladní vozidla!

Do Německa máme také velké objemy dopravy provozované intermodálně – to znamená přívěs kamionu, který po většinu trasy cestuje po železnici.

Švýcarsko

Máme rozsáhlé zkušenosti a znalosti o dopravě do Švýcarska a z něj. V rámci naší liniové dopravy jsme každý týden s mnoha kamiony na cestách ve Švýcarsku a můžeme nakládat nebo vykládat ve všech částech země. Disponujeme znalostmi a rutinními postupy pro efektivní nakládání s dokumenty pro celní orgány, což garantuje, že transporty vždy dorazí včas a bez jakýchkoli zpoždění.

Itálie

Itálie je v mnoha ohledech fantastická země, to je jedním z důvodů, proč švédské firmy prodávají velké množství zboží italským partnerům a také je od nich nakupují. Řadu kontaktů s místními zprostředkovateli máme v severní Itálii, kde se každý týden nakládá a vykládá řada našich vozidel v liniové dopravě. Nabízíme jak manipulaci s kusovým zbožím, tak i hromadnou přepravu objemných zásilek.

Dovoz z Itálie probíhá rychleji, než si myslíte – v pátek můžeme nakládat v Miláně a v pondělí ráno doručit zboží do Stockholmu!

Polsko

Naše vozidla jezdí v liniové dopravě mezi Švédskem a Polskem a můžeme vám tak nabídnout denní odjezdy do celého Polska a také z něj. Jsme lokálně zastoupeni našimi vlastními polsky hovořícími prodejci, kteří mohou být spojením mezi vámi a vaším partnerem.

Česká republika

Česká republika se nachází ve střední Evropě, právě tam, kde staré obchodní trasy procházejí všemi směry, a je hlavním obchodním partnerem mnoha firem se sídlem na severu. V České republice máme již řadu let vlastní kancelář, díky čemuž jsme přirozeným partnerem pro švédské firmy, které dovážejí nebo vyvážejí zboží z České republiky nebo do ní.

Nabízíme přepravu kusových i dílčích zásilek a také celých vozidel.

Evropa

Maďarsko, Slovensko, Balkán, Rumunsko, Bulharsko a další země východní Evropy — do těchto zemí a z nich provozujeme velký objem přepravy. V Bulharsku máme partnery, u nichž provádíme překládky zboží, které směřuje do Íránu a Turecka, jakož i zboží, které má být distribuováno nebo vyzvednuto z Bulharska nebo Rumunska.

Pobaltí

Máme velký objem přepravy jak do zemí Pobaltí, tak i z nich – Estonsko, Lotyšsko a Litva.

Dánsko, Norsko a Finsko

Naši nejbližší sousedé jsou samozřejmě také našimi velkými obchodními partnery. Nabízíme dovoz a vývoz do našich sousedních zemí – do Norska, Finska a Dánska – do celé Evropy a z ní.