Experter på godsfrakter till Iran

Begoma har ett väl inarbetat upplägg för allt som behöver utfärdas vid transporter till Iran och erbjuder goda möjligheter att skicka gods till iranska destinationer med såväl bil, som fartyg och flyg. Begoma Spedition har egen linjetrafik med veckovisa avgångar med fulltrailer från Sverige till Iran. Oftast med slutdestination Teheran, […]

Säkra transporter till Mellanöstern

Med egen trafik till Iran och genom att jobba med lokala agenter i regionen möter Begoma den stora efterfrågan på säkra transporter av material och förnödenheter till Mellanöstern. Trots krig och oroligheter präglas Mellanöstern av snabb tillväxt, enorm potential, snabba förändringar och stor aktivitet. Och efterfrågan på säkra transporter av […]

Rationella lösningar utifrån kundernas behov

Som oberoende aktör med egen linjetrafik kan Begoma skapa individuella och rationella transportlösningar för sina kunder. Säljstyrkan på Begoma Spedition är alltid uppdaterad på vad som händer på världsmarknaden. Företagets transportlösningar speglar händelseutvecklingen av allt från handelskriget mellan världens största ekonomier, nya regelverk inom EU och turerna i brexitförhandlingarna. – […]

Sjö- och flygtransporter över hela världen

I Göteborg sitter Begomas trafikgrupp med ansvar för sjö- och flygtransporter. Härifrån får kunderna hjälp med allt från budgetering, transportplanering, befraktning, leveransbevakning och rådgivning om tullfrågor. För frakter till och från Sverige och resten av världen. En av de stora fördelarna med båttransporter är att det går att frakta alla […]

Pålitlig fraktpartner till svensk basindustri

Såväl utvinning som produktion inom trä, papper och stål sker långt från slutdestinationerna. Och ett avbrott i början av transportkedjan kan ge flera dagars försening i slutet av kedjan. En effektiv och pålitlig transportpartner utgör därför en nyckelspelare i de här sammanhangen. Begoma Spedition har under många år sett till […]