Skicka gods till Iran och Mellanöstern

Begoma arbetar sedan länge med godstransporter till och från Mellanöstern med såväl väg-, sjö- som flygtransporter. Begoma vänder sig både till företag och till privatpersoner. Förvärvet av CMA Scandinavia AB 2016 gav Begoma en unik expertis vad gäller transporter och dokumenthantering för gods till Iran och Mellanöstern. – Vi har […]

Nyhetsbrev skapar mervärden

Nyhetsbreven som skickas ut varje månad ger kunderna detaljerad information om utförda transporter, samtidigt som de ökar kunskapen om den stora bredden av transportlösningar som Begoma erbjuder. – Det var i juni förra året som vi började skicka ut våra nyhetsbrev tillsammans med transportstatistiken som går ut till alla våra […]

Utländska åkare – viktig kugge i svensk export

Begoma är en stor fraktmäklare med ett omfattande internationellt nätverk av transportörer vilket ger oss stora möjligheter att skapa effektiva exportlösningar som gynnar både kunden och miljön. För att lastbilar inte ska behöva åka hem tomma när de levererat gods i ett annat land inom EU används vägcabotage. Det innebär […]

Stark styrelse med bred kompetens

Sedan starten 1998 har Begoma vuxit markant, genom företagsförvärv och andra strategiska satsningar där styrelsens externa ledamöter har bidragit med värdefull kunskap och kompetens, vilket också ökat förtroendet för bolaget hos kunder, leverantörer och banker. Begoma Spedition är ett familjeföretag, men ända sedan starten har policyn varit att ordföranden och […]

Tillsammans kan vi göra transporterna mer hållbara

Begoma tar miljöhoten på allvar och arbetar kontinuerligt med att tydliggöra transporternas miljöpåverkan för beställaren, hitta intermodala transportvägar och att modernisera fordonsflottan i företagets linjetrafik. Allt för att kunna erbjuda kunderna så hållbara transportlösningar som möjligt. I utskicken som alla Begomas kunder får varje månad informeras de om vilken miljöpåverkan […]

Experter på godsfrakter till Iran

Begoma har ett väl inarbetat upplägg för allt som behöver utfärdas vid transporter till Iran och erbjuder goda möjligheter att skicka gods till iranska destinationer med såväl bil, som fartyg och flyg. Begoma Spedition har egen linjetrafik med veckovisa avgångar med fulltrailer från Sverige till Iran. Oftast med slutdestination Teheran, […]

Säkra transporter till Mellanöstern

Med egen trafik till Iran och genom att jobba med lokala agenter i regionen möter Begoma den stora efterfrågan på säkra transporter av material och förnödenheter till Mellanöstern. Trots krig och oroligheter präglas Mellanöstern av snabb tillväxt, enorm potential, snabba förändringar och stor aktivitet. Och efterfrågan på säkra transporter av […]