Tillsammans kan vi göra transporterna mer hållbara

26 mars, 2020

Begoma tar miljöhoten på allvar och arbetar kontinuerligt med att tydliggöra transporternas miljöpåverkan för beställaren, hitta intermodala transportvägar och att modernisera fordonsflottan i företagets linjetrafik. Allt för att kunna erbjuda kunderna så hållbara transportlösningar som möjligt.

I utskicken som alla Begomas kunder får varje månad informeras de om vilken miljöpåverkan deras transporter utgör, per sändning och totalt. Det ger kunderna en bild av var de har sin största miljöpåverkan när det gäller transporter och ett underlag för hur den kan minska.

– Utifrån statistiken kan våra kvalificerade säljare och speditörer till exempel föreslå intermodala transporter, som har en markant positiv klimateffekt jämfört med renodlade vägtransporter, säger Henrik Malmberg, VD Begoma Spedition, och nämner frakter från Skandinavien till Iberiska halvön som exempel.

– Där erbjuder vi kortsjölösningar. De ger lägre fraktpriser och cirka 50 procent lägre miljöpåverkan, men längre ledtider. Från Skandinavien till Italien kan vi erbjuda järnväg istället för väg, som också är billigare och ger en mycket lägre miljöpåverkan, men tar längre tid.

Minskade utsläpp från lastbilstransporter

Begoma genomför även en rad åtgärder för att minska miljöpåverkan från lastbilstransporterna.

– Många av våra inrikesbilar kör redan på HVO, en typ av biodiesel som ger upp till 90 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med europeisk diesel. Och nu går vi i allt större utsträckning över till HVO även i vår linjetrafik till Italien, Schweiz och Polen. Dessutom utrustar vi våra trailers med aerodynamiska vingar, vilket ger lägre luftmotstånd och minskar bränsleförbrukningen med ett par procent. Det pågår också en modernisering av fordonsflottan till lättviktstrailers byggda i aluminium, vilket ökar lastkapaciteten med tre ton jämfört med samma konfiguration och bibehållet axeltryck. Det betyder att en tvåaxlad lastbil kan ta nästan 28 ton istället för 24 ton gods, berättar han vidare.

Transportbranschens utsläpp av växthusgaser måste minska drastiskt för att nå miljömålen, såväl nationellt som inom EU och globalt. Och det är framför allt de tunga vägtransporterna på långa avstånd som utgör det största problemet.

– Vi vet att vi är en del av problemet och att lösningarna måste komma från transportsektorn, säger Henrik och får medhåll av Jan Olhager, professor i Teknisk logistik vid Lunds universitet och styrelseledamot i Begoma:

– Det är sällan som varuägarna sköter transporterna själva. Därmed lämnar de över frågeställningen till transportörerna. Vi ser dock en ökad miljömedvetenhet och ökad användning av intermodala transporter inom industrin. Däremot ligger nog en ökad efterfrågan på andra alternativ längre fram i tiden. Därför är det viktigt att transportföretagen tar initiativ för att erbjuda mer hållbara transportlösningar.

Fragmenterad marknad

Samtidigt är transportmarknaden väldigt fragmenterad, vilket gör att det krävs generella förändringar, i form av lagstiftning och regelverk, för att styra utvecklingen mot mer hållbara alternativ.

– Ett bra exempel på det är SECA (svavelkontrollområde), som har inneburit att fartygen i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen sedan 2015 kör på betydligt renare bränsle än tidigare. Det innebär visserligen en fördyring för industrin. Men på sikt är det både en miljövinst och en ekonomisk vinst, eftersom konsekvenserna av att inte agera skulle leda till ännu större kostnader i framtiden, säger Henrik.

Ett annat exempel är vägskatt som är differentierad utifrån fordonens Euroklass som gör att fordonsflottan i Europa nu i snabb takt förnyas och blir renare och mer energieffektiv.

– Sverige är det enda landet i Europa som inte har en differentierad vägskatt och man kan verkligen fråga sig varför det inte har införts här också, kommenterar han avslutningsvis.