Stark styrelse med bred kompetens

9 april, 2020

Sedan starten 1998 har Begoma vuxit markant, genom företagsförvärv och andra strategiska satsningar där styrelsens externa ledamöter har bidragit med värdefull kunskap och kompetens, vilket också ökat förtroendet för bolaget hos kunder, leverantörer och banker.

Begoma Spedition är ett familjeföretag, men ända sedan starten har policyn varit att ordföranden och minst hälften av styrelsen ska utgöras av ledamöter som inte tillhör familjen.

– Det är en medveten strategi för att få in synpunkter, idéer och en viss kontroll utifrån. Det stärker disciplinen internt när det gäller att ta fram gediget beslutsunderlag till styrelsemötena. Risken är annars att strategiska beslut fattas vid köksbordet utan någon egentlig dokumentation och uppföljning, säger Begoma Speditions ägare Göran Malmberg, som tillsammans med sin fru Ingrid grundade företaget 1998.

– Att ha en styrelse med både bred och djup kompetens inom områden som är viktiga för bolaget skapar också hög trovärdighet gentemot kunder, leverantörer och banker, vilket är en förutsättning för att vara långsiktigt lönsamt och kunna växa strategiskt, tillägger han.

En del av tillväxtstrategin har varit att förvärva andra företag. Hittills har Begoma gjort fem förvärv, bland annat av Pol-Truck i Trelleborg 2007 och CMA Scandinavia AB i Göteborg 2016. Man har även expanderat utanför Sverige och är idag ett internationellt bolag med fem kontor i tre länder. Och under 2020 bygger Begoma en ny terminal strategiskt placerad i Malmö hamn, som även kommer att sälja sina tjänster till externa aktörer. Underlagen för de strategiska besluten består av omfattande material med omvärldsanalyser, för- och nackdelar och ekonomiska kalkyler.

– Förutom att vara till stor nytta när besluten tas ger den fullödiga dokumentationen en god historik över de överväganden som styrelsen gjort, hur vi tänkt och hur utfallet har blivit. Och vi kan konstatera att vi har varit lönsamma varje år sedan starten, berättar Göran vidare.

Ledamöter från branschen, akademin och juridiken

När Begoma söker styrelseledamöter letar företaget efter personer med kompetens och erfarenhet inom transportnäringen, bank och juridik. På ordförandeposten sitter idag Tommy Halén. Han har tidigare varit VD för Trelleborgs Hamn och valdes in i Begomas styrelse under det brutna verksamhetsåret 2017-2018.

– Tommy har lång och bred erfarenhet från alla transportslag, management och styrelsearbete. Han har bland annat varit VD för Schenker Rail och ordförande i koncernens dotterbolag i Polen, Tjeckien och Italien. Han är även styrelseordförande i TT-Line. Det gör att han passar väl in i profilen för styrelseledamot i Begoma och vi är glada över att ha honom som ordförande sedan i maj 2019.

I styrelsen sitter även Jan Olhager, professor i Teknisk logistik vid Lunds universitet, vars forskning bland annat är inriktad på styrning och hantering av gods- och materialflöden ur totalekonomisk synpunkt, samt på informationsflöden kopplade till detta. Den tredje externa styrelseledamoten är Peter Olsson, jurist på Flood Herslow Holme Advokatbyrå i Malmö, som bidrar med sin juridiska sakkunskap och allmänna erfarenhet inom juridik.

Förutom de externa ledamöterna sitter även Görans söner, som idag driver bolaget, i Begomas styrelse medan han själv lämnade styrelsen vid årsskiftet.

– Det är ett led i att jag successivt lämnar bolagets verksamhet, kommenterar han avslutningsvis.