Sjö- och flygtransporter över hela världen

25 januari, 2019

I Göteborg sitter Begomas trafikgrupp med ansvar för sjö- och flygtransporter. Härifrån får kunderna hjälp med allt från budgetering, transportplanering, befraktning, leveransbevakning och rådgivning om tullfrågor. För frakter till och från Sverige och resten av världen.

En av de stora fördelarna med båttransporter är att det går att frakta alla typer av gods av i stort sett alla format. Det som inte ryms i konventionella containrar kan surras direkt på däck. Det är dessutom ett mycket kostnadseffektivt transportmedel för såväl volymtransporter som styckegods.

Nära samarbete med rederier

Begoma har nära samarbeten med flera väletablerade rederier, vilket borgar för trygg och smidig hantering av frakter till och från hamnar över hela världen.

– Vi nyttjar de flesta hamnarna i Sverige och erbjuder hantering av allt från farligt gods till break bulk. Det är stor spridning på våra sjöfraktskunder och lasterna varierar med allt från kläder och hjälpsändningar till bilar och traktorer, berättar Beyhas Kurdali, Operations Manager på Begomas trafikgrupp i Göteborg, som ansvarar för merparten av företagets sjötransporter.

Trafikgruppen i Göteborg jobbar också med projekttransporter, där frakten utgörs av gods som inte får plats i containers på grund av udda mått/vikt eller som ska till udda destinationer. Kunden vill oftast att Begoma ska leverera godset från dörr till dörr, vilket är en utmaning.

– Det kan röra sig om bland annat hjullastare, grävmaskiner, tillverkningsmaskiner, generatorer, cisterner och ibland hela fabriker som ska flyttas. Det är tunga och skrymmande pjäser som ska transporteras på vägarna vilket kan bli mer komplicerat. Projekttransporter är dock lite av vår specialitet och något vi får många förfrågningar om. Det gäller även vid cross-trade där förfrågningarna kommer från agenter som vi samarbetar med i Europa, USA och Kina, tillägger han.

90% industrigods

Om de stora fördelarna med sjötransporter är kostnadseffektiviteten och flexibiliteten vad gäller volym och format, så är flygtransporternas fördelar snabbhet och tillgänglighet. Men det kostar.

– Det är oerhört snabbt och smidigt att skicka gods med flyg. En leverans från dörr till dörr mellan Göteborg och Shanghai tar två till tre dagar med flyg. Medan det med båt tar cirka fem veckor från hamn till hamn. Det går också att nå många fler destinationer med flyg än med båt. Men det höga priset gör att det måste vara motiverat att använda flyget. Att skicka 100 kilo gods till Kina kanske kostar 1 500 kr med båt, men 5 000 till 6 000 kr med flyg. Skillnaden blir ännu större vid större volymer. Dessutom går det inte att frakta hur stora gods som helst. Det gör att endast cirka en promille av alla godsfrakter sker med flyg, berättar Mats Ivarsson, Operations Manager på Begomas trafikgrupp i Göteborg, som har jobbat med flygfrakt i 25 år.

90 procent av flygtransporterna som Begoma hanterar utgörs av industrigods. Det rör sig oftast om mindre sändningar där tiden är en kritisk faktor. Till exempel för mässgods, maskindelar, reservdelar och utrustning för olika industriprojekt. Det mesta går till Asien och USA.

– På Begoma erbjuder vi, förutom ordinära flygtransporter till och från hela världen, även helhetslösningar med dörr-till-dörr-leveranser. Ibland skickar vi stora pallar med gods, ibland är det bara dokument. Vi kan även transportera farligt gods (DGR) med flyg, tillägger han.

Stabila fraktvolymer

Flygfrakten är en bra indikator på hur exportindustrin mår. Och hittills ser Mats Ivarsson ingen avmattning av de relativt höga och stabila volymerna för flygtransporter.

– Aktivitetsnivån inom flygfrakten har legat på en hög nivå under flera år. Och det är en utmaning att hitta snabba lösningar eftersom många flighter är fullbokade.

När det gäller sjötransporter har Begoma många mindre företag som kunder. De är inte lika konjunkturkänsliga som de stora exportföretagen och drabbas inte heller lika hårt av sanktioner. Och Beyhas Kurdali har bara sett en liten minskning av antalet sjötransporter under 2018 jämfört med året innan.

– Min bedömning är att fraktvolymen kommer att ligga kvar på 2018 års nivå även under 2019. Men ett lugnare läge i Iran och övriga Mellanöstern skulle kunna bidra till en volymökning. Det har vi sett i Afrika. Där har det blivit stabilare i flera länder på senare tid, vilket lett till fler förfrågningar till och från destinationer på den afrikanska kontinenten.

 

Fakta: Flyg- och sjötransporter från Sverige

Dörr-till-dörr  Hamn till hamn

Till                  Med flyg                    Med båt

Australien      4-5 dagar                  7 veckor

Kina               2-3 dagar                  5 veckor

USA               2 dagar                     3 veckor

Källa: Begoma Spedition AB