Säkra transporter till Mellanöstern

24 juli, 2019

Med egen trafik till Iran och genom att jobba med lokala agenter i regionen möter Begoma den stora efterfrågan på säkra transporter av material och förnödenheter till Mellanöstern.

Trots krig och oroligheter präglas Mellanöstern av snabb tillväxt, enorm potential, snabba förändringar och stor aktivitet. Och efterfrågan på säkra transporter av material och förnödenheter till regionen är stor. Begoma Spedition hjälper såväl stora exportörer som Volvo, ABB, Akzo Nobel, Pharmadule och Valmet som mindre företag och privatpersoner med godstransporter till regionen.

Mycket av exportgodset består av maskiner och fordon, både nytillverkade och begagnade. För närvarande är särskilt exporten till Iran satt under press i och med sanktionerna. De påverkar dock inte exporten av begagnad utrustning, som just nu ökar till Iran. Importen från Mellanöstern är däremot ganska liten och består främst av en del livsmedelsprodukter.

God kunskap om regionen

Med Begoma får kunden alltid en personlig kontakt som ansvarar för transporten. Och som har god kunskap om regionen.

– Att vi kan arabiska och vet vilka vägar vi kan ta för att erbjuda de snabbaste och säkraste transporterna garanterar en effektiv hantering av kundernas gods till och från Jordanien, Libanon, Syrien, Iran, Irak och Egypten. Antingen med väg-, sjö- eller flygtransporter, säger Beyhas Kurdali, Operations Manager och Team Leader på Begoma Speditions kontor i Göteborg där företagets Mellanösternkompetens är samlad.

Brett kontaktnät

Det finns få direktlinjer mellan Sverige och Mellanöstern. Därför gäller det att ta ner exportgodset till de stora logistikhubbarna i Europa och att hitta effektiva transporter därifrån till slutdestinationerna i regionen.

– Vi är väldigt starka på det området. Till Iran har vi egen trafik och till övriga destinationer syr vi ihop trafiken. Där vi räknar ut hur vi ska lasta godset och vilka transportvägar vi ska ta för att det ska bli så effektivt som möjligt. All hantering och alla förseningar är förenade med kostnader. Därför är det viktigt att allt är rätt utfört och i ordning från början. Ibland har kunden ingen kunskap alls om transporter till eller från regionen och då får vi hjälpa till med det mesta. Vi har ett brett kontaktnät med lokala agenter i regionen, som hjälper till med allt från praktiska frågor till dokumentkrav, säger Beyhas Kurdali.

Undviker kostnader

Dokumentkraven omfattar bland annat tulldokument, remburser (Letter of Credit) och ursprungscertifieringar (Certificate of Origin), som till exempel behövs för att få vissa skattelättnader, samt EUR1.

Genom att anlita en pålitlig partner som Begoma kan kunden undvika extra kostnader och förseningar som uppstår för att godset inte blir hämtat på utsatt tid eller för att dokument saknas eller är felaktiga. Företagets spårningssystem kan dessutom hela tiden ge både avsändaren och mottagaren uppdaterad information om var godset befinner sig.