Rationella lösningar utifrån kundernas behov

12 juli, 2019

Som oberoende aktör med egen linjetrafik kan Begoma skapa individuella och rationella transportlösningar för sina kunder.

Säljstyrkan på Begoma Spedition är alltid uppdaterad på vad som händer på världsmarknaden.

Företagets transportlösningar speglar händelseutvecklingen av allt från handelskriget mellan världens största ekonomier, nya regelverk inom EU och turerna i brexitförhandlingarna.

– Vi håller hela tiden våra kunder informerade om hur händelser i omvärlden påverkar deras transporter och vad de bör se upp med. Och ger dem vägledning i deras transportval utifrån det, säger Mats Prütz, Sales Representative på Begoma Speditions huvudkontor i Malmö.

– Eftersom vi är en oberoende aktör som hanterar alla transportslag kan vi bygga helt egna transportlösningar utifrån vad som är bäst för våra kunder. Vi erbjuder aldrig en transportlösning bara för att det är den enda vi kan erbjuda eller för att den är smidigast för oss, tillägger Madeleine Stein, Business Developer, Begoma Spedition.

Transparent kommunikation

Jobbet handlar lika mycket om att sälja information som att sälja transporter.

– Antalet branscher som jobbar med slot-tider har ökat markant de senaste åren och idag vill kunderna veta exakt när olika saker sker. Och att vi alltid kan ange precis var ett gods befinner sig när någon frågar betyder mycket för kunden, berättar Mats Prütz och fortsätter:

– Vi har även ett egenutvecklat system där vi loggar allting om transporterna. Och varje månad får kunden ett utskick med statistiken, inklusive kostnader och utsläpp av växthusgaser. Det gör att transporterna blir väldigt transparenta och att kunderna kan använda den informationen när de kommunicerar med sina intressenter.

Den starka trenden på ökad hållbarhet gör att många aktörer både vill och måste leva upp till olika regler och standarder.

– Hållbarhetskrav finns alltid med vid större upphandlingar. Och då är det tryggt att veta att vi kan erbjuda intermodala transporter, som ger lägre utsläpp per fraktad enhet, och att alla våra bilar klarar utsläppskraven för EuroVI, kommenterar Madeleine Stein.

Personliga möten är viktiga

Även om företaget ligger i frontlinjen bland speditionsbolag när det gäller digitalisering och IT-integration så är det personliga mötet mycket viktigt för Begoma.

– Det måste finnas en människa bakom det vi erbjuder som kunden kan ringa för att få svar på sina frågor. Det är något som särskilt våra små och medelstora kunder efterfrågar och uppskattar, berättar hon vidare.

För att få en bra bild av hur kundernas transportbehov ser ut gör Begomas säljare även många besök hos både befintliga och potentiella kunder.

– Det bästa är att träffas och diskutera öga mot öga och vara en god lyssnare. För att få reda på sånt som inte fungerar optimalt när det gäller deras transporter och hur vi skulle kunna hjälpa dem med det. Ambitionen är att vara deras experter på vårt område så att de känner sig trygga med att överlämna logistikbiten till oss, säger Madeleine Stein.

Begoma är för närvarande inne i en period av offensiva satsningar på olika marknader. Och har utökat säljstyrkan med Mark Johnstone i Göteborg och med Charlotte Anderberg som börjar som säljare på Malmökontoret i augusti.

– Trots hård konkurrens ser vi att det finns utrymme för en kompetent och engagerad aktör som oss att utöka våra marknadsandelar på den svenska transportmarknaden, kommenterar VD Henrik Malmberg avslutningsvis.