Nyhetsbrev skapar mervärden

24 juni, 2020

Nyhetsbreven som skickas ut varje månad ger kunderna detaljerad information om utförda transporter, samtidigt som de ökar kunskapen om den stora bredden av transportlösningar som Begoma erbjuder.

– Det var i juni förra året som vi började skicka ut våra nyhetsbrev tillsammans med transportstatistiken som går ut till alla våra kunder. I nyhetsbreven berättar vi bland annat om vår linjetrafik, våra destinationer och strategiska satsningar och våra kvalificerade medarbetare, säger Fredrik Malmberg, vice VD på Begoma Spedition.

– Under året som gått har kunderna bland annat kunnat läsa om våra effektiva och säkra godstransporter till Mellanöstern, hur vi arbetar för att göra våra transporter mer hållbara samt om satsningarna på våra filialer i Polen och Tjeckien. Genom att berätta om vad som händer i företaget och hur vi arbetar skapar vi en dialog med kunderna och ger dem större kunskap om oss. Många av våra kunder känner till exempel inte till hela bredden av transportlösningar vi kan erbjuda för export, import och cross-trade med såväl väg och järnväg som med sjö och flyg, tillägger han.

Tillsammans med nyhetsbreven får kunderna varje månad även statistikrapporter för just sina transporter utan extra kostnad, direkt till inkorgen. Rapporterna innehåller all rådata om bokade och genomförda transporter, grupperad efter land. Att Begoma bjuder på statistiken ser Fredrik Malmberg som en konkurrensfördel jämfört med andra speditionsbolag som brukar ta betalt för den tjänsten.

– Kunderna uppskattar de individuella statistikmätningarna, inte minst miljödelen som visar hur mycket koldioxid deras transporter har släppt ut, per kilometer och per ton. Rapporterna gör det enkelt för kunderna att följa upp sina bokningar och ger dem möjlighet till ökad transparens gentemot sina kunder och andra intressenter, till exempel när det gäller klimatavtryck, kommenterar han avslutningsvis.