Mer tid för service med smarta IT-lösningar

29 mars, 2019

Begoma Spedition har utvecklat en egen prissättningsalgoritm och andra digitala verktyg som ger kunderna snabba och tydliga besked. Det frigör tid för speditörerna att ge bra service och skapa nya affärer.

– Transportbranschen har mycket små marginaler. Vilket gör att vi måsta ha många affärer och vi måste göra bra affärer. Affärer skapas genom att människor pratar med varandra. Ambitionen är därför att frigöra mer tid för våra speditörer att prata med kunder och leverantörer, berättar Fredrik Malmberg, vice VD på Begoma Spedition.

– För detta har vi utvecklat digitala affärssystem, trafikplaneringsverktyg och kvalitetssystem. Och inte minst en prissättningsalgoritm. Tidigare kunde det ta en veckas arbete att svara på en upphandling som består av flera tusen priser. Nu kan kunden få det på någon sekund, tillägger han.

Oavsett vem som hanterar en order så använder Begomas speditörer samma prissystem. Det skapar tydlighet för kunderna och blir rätt i faktureringen. Det gör också att det är lätt att få statistik från Begoma och att företaget bättre kan följa upp kundernas bokningar. Och eftersom speditörerna inte behöver räkna fram priserna själva hinner de med fler samtal, vilket leder till bättre service och fler och bättre affärer.

Affärsintresse bakom strategi

Att knappa in informationen kring en affär ska enligt Begoma bara behöva göras en gång. Dessutom vill man ha in den relevanta informationen i systemet i ett så tidigt skede i affärsprocessen som möjligt.

– Digitalisering handlar om att använda datorer till fler saker än som skrivmaskiner. I jämförelse med de största speditionsbolagen är vi ett litet företag. Men våra kunder ställer samma krav på oss. Inte minst vad gäller uppkoppling. Vi kan koppla upp oss mot alla våra kunder och leverantörer och har ett lika professionellt affärsstöd som de stora drakarna, säger Fredrik Malmberg, som är en av de drivande bakom företagets IT-lösningar. Han fortsätter:

– Vår digitaliseringsstrategi drivs av ett affärsintresse. Att vi ska göra många bra affärer. Att effektivisera verksamheten genom digitalisering handlar för oss inte om att vi ska rationalisera bort tjänster utan om att skapa mer tid hos våra speditörer. Så att de kan ge bra service och göra fler affärer.

Teknikintresse bakom egna lösningar

Bakgrunden till Begomas egenutvecklade affärssystem är dels ett teknikintresse hos företagets ledning och dels att de inte hittade ett system på marknaden som de var nöjda med, när de skulle gå över till ett digitalt affärsverktyg 1999.

– Vi tycker det är roligt att utveckla det här själva. Och istället för att anpassa verksamheten till ett visst system, så har vi byggt ett system anpassat efter verksamheten. Prisgeneratorn är vi dessutom ensamma om inom vår bransch.

– Inom Begoma brukar vi lite skämtsamt säga att vi är ett IT-företag som är bra på transporter istället för tvärtom. Men det ligger en hel del sanning i det. Vårt starka fokus på IT-lösningar ger oss ett försprång gentemot konkurrenterna och är vårt sätt att framtidssäkra verksamheten, tillägger han avslutningsvis.