Har du koll på tullreglerna? – 10 saker att tänka på

28 augusti, 2020

Arbetar ditt företag med import eller export finns det en del saker att hålla reda på när det handlar om tull. Helen Lorentzon är Customs expert på Begoma och har valt ut de tio viktigaste punkterna man behöver ha koll på. Är du osäker om vad som gäller för just ditt ärende, är du alltid välkommen att kontakta Helen som dagligen arbetar med tull- och transportrelaterade frågor.

 1. Korrekt information på fakturan.
  Det är viktigt att all nödvändig och rätt information finns med på din faktura. Exempelvis ska det finnas en utförlig varubeskrivning och inga interna beteckningar.
  Har inte fakturan rätt information kan tullmyndigheten slå ned på det vid en eventuell revision.
 1. Korrekt varukod för korrekt tulltaxa.

Vid import till Sverige krävs en varukod eller HS-kod och det åligger importören att ha koll på vilken varukod det ska vara. En faktura från exempelvis Schweiz innehåller en varukod med åtta siffror, men vid förtullning behövs det tio siffror. De två sista siffrorna är nationella och specifika för importen i just det landet. Det kan vara läge att se över sina koder för att säkerställa att rätt taxa betalas. Det kan till och med vara så att du valt en varukod som gör att du betalar högre taxa än vad du behöver. Är man osäker kan man ta hjälp av en expert på klassificeringskoder.

 1. Spara tid genom direktförtullning.

Har du alla dokument i ordning på en gång kan vi hjälpa dig med dirketförtullning. Ibland har man inte alla dokument vid godsets ankomst och då får förtullningen göras i två steg.

 1. Ursprung och frihandelsavtal.

Ett frihandelsavtal innebär att export och import underlättas genom att länder har förhandlat fram tullbefrielse/tullnedsättning på vissa eller alla varor.

Här kommer vikten av ursprung in i bilden. För att kunna nyttja förmånen måste man ha koll på varans ursprung. Är din vara helt eller nästan helt framställd i landet du importerar från? Då behöver varan ha korrekt ursprungsmärkning. Samma sak gäller vid export. Ska du exportera från Sverige behöver din kund veta vilket ursprung din vara har för att förhoppningsvis kunna nyttja eventuell tullbefrielse eller tullnedsättning.

 1. EORI-nummer.

När man importerar eller exporterar underlättar det om man har ett så kallat EORI-nummer som man enkelt ansöker om hos tullverket.

 1. Rätt tillstånd.

Import, export, aktiv förädling, tillfällig införsel, tullager och tillfällig lagring är några av många områden som kräver tillstånd. Oavsett inom vilket område ditt företag verkar krävs i de flesta fall tillstånd. Läs mer på tullverkets hemsida för företag.

 1. Tullager?
  Har du hög tull på en vara och inte nyttjar varan direkt, kan du använda dig av ett eget eller ett externt tullager. När du använder ett tullager innebär det att du gör en införtullning först då du plockar ut något från lagret. Kanske ska du förädla en vara och göra en återexport när varan är förädlad? Den förädlade varan kan ha en varukod med lägre tull och därför kan tullager och aktiv förädling vara mer fördelaktigt för dig.
 1. Transitering.

Inom EU behövs ingen transitering eller förtullning, men ska dina varor däremot passera ett icke EU-land eller har ett icke EU-land som slutdestination behöver det startas en transitering. Transiteringen gör att du får transportera varan oförtullat genom annat icke EU-land. Transitering är även ett alternativ som kan användas om varan inte införtullas direkt vid ankomst. Exempelvis om varan ska läggas på ett tullager.

 1. Brexit.

Än så länge är inget klart med vad som kommer att hända, men du som vanligtvis exporterar eller importerar från Storbritannien och inte är van vid tull behöver sätta dig in i alla regler. Även om det skapas ett frihandelsavtal kommer du ändå behöva göra en import- eller exportdeklaration.

 1. Kolla fakturan igen…

En korrekt faktura behöver innehålla:

 • Datum
 • Köpare och säljare
 • VAT nr, EORI-nr på köparen
 • Valutaslag
 • Pris (Styckpris och totalpris)
 • Artikelnummer
 • Varubenämning (ingen intern beteckning utan en bra beskrivning av varan)
 • Bruttovikt och nettovikt
 • Statistisk varukod
 • Leveransvillkor och betalningsvillkor
 • Ursprung

En del varukoder kräver information om extra mängdenhet såsom styck, kvadratmeter med mera.